mail ons

Home

Planschade
Vormen van schaden
Checklist Planschade


Schade
Brand, diefstal. water,
storm, bedrijfsschade,
bouw- en vermogen,
aansprakelijkheid, letsel


Voortaxaties en
vooropnames

Opstallen, inventaris, bedrijfsuitrusting, kunst,
goederen, antiek,
sierraden

Waarde
Onderhandse verkoop, executie, going concern/ actuele waarde, dag- en liquidatiewaarde
 

 

Jonk Expertise: Taxaties
                               een vak apart...

Hier worden 2 soorten taxaties onderscheiden, nl.:

1. Voortaxaties op grond van Artikel 275 van het Wetboek van Koophandel.
Deze taxaties zijn een waardebepaling van de vervangingswaarde van opstallen, bedrijfsuitrusting, inventaris, kunst en antiek en sierraden. Deze taxatie is van groot belang voor verzekerde, omdat de in het rapport genoemde waarden bindend zijn. Onzekerheid achteraf is hierdoor uitgesloten.
Lees hier over Artikel 274 en 275 en het commentaar hierop.

2. Vooropnames zijn bouwkundige opnames van de staat van een onroerend goed, vlak voordat in de directe omgeving bouw- of herstelwerkzaamheden zullen plaatsvinden.
Wanneer in de directe omgeving bronbemalingen, riolerings-of straatwerkzaamheden, nieuwbouw en of heiwerkzaamheden plaats vinden, is het niet ondenkbeeldig dat een gebouw schade oploopt als gevolg van trillingen of het onttrekken van grondwater.
Een vooropnamerapport compleet met omschrijvingen en foto's voorkomt achteraf alle onduidelijkheid m.b.t. schadevraagstukken.

Heeft u ons direct nodig? 
 Bel 0031 65 123 9929

Jonk Expertise BV

 Nieuwe Waalreseweg 189 5552 EJ Valkenswaard Tel.: +31 (0)40 285 30 85 Fax. +31 (0)40 285 11 95

Webdesign&content: Publicare Eindhoven