mail ons

Home

Planschade
Vormen van schaden
Checklist Planschade


Schade
Brand, diefstal. water,
storm, bedrijfsschade,
bouw- en vermogen,
aansprakelijkheid, letsel


Voortaxaties en
vooropnames

Opstallen, inventaris, bedrijfsuitrusting, kunst,
goederen, antiek,
sierraden

Waarde
Onderhandse verkoop, executie, going concern/ actuele waarde, dag- en liquidatiewaarde

 
 

Jonk Expertise: Planschade-begeleiding
                                   een bijzonder specialisme
Vormen van planschade:
 
Planschade: Een schade die optreedt bijvoorbeeld bij een wijziging in een bestemmingsplan.
De schade is vermindering van de verkoopwaarde van uw onroerend goed. Een vergoedingsregeling is opgenomen in de wet Ruimtelijke ordening art. 49.
 
Onteigening: Bij een onteigening door de overheid is de schade duidelijk aantoonbaar, maar dat wil niet zeggen dat een regeling gemakkelijk verloopt. Dit komt door een oude wet (1851) en men is er nog niet uit hoe deze te moderniseren.
Regels voor schadeloosstelling zijn opgenomen in de Grondwet art. 14, de Onteigeningswet en de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg).
 
Openbare bouwprojecten: Zoals bijv. bij de aanleg van een ondergrondse Metro en andere projecten in "het algemeen belang".
De schade wordt veroorzaakt door een langdurige obstructie van de toegang van uw winkel of bedrijf. Bij deze categorie is voorzien in een "Compensatieregeling".

Heeft u ons direct nodig?   Bel 0031 65 123 9929
 

Jonk Expertise BV

 Nieuwe Waalreseweg 189 5552 EJ Valkenswaard Tel.: +31 (0)40 285 30 85 Fax. +31 (0)40 285 11 95

Webdesign&content: Publicare Eindhoven