mail ons

Home

Planschade
Vormen van schaden
Checklist Planschade


Schade
Brand, diefstal. water,
storm, bedrijfsschade,
bouw- en vermogen,
aansprakelijkheid, letsel


Voortaxaties en
vooropnames

Opstallen, inventaris, bedrijfsuitrusting, kunst,
goederen, antiek,
sierraden

Waarde
Onderhandse verkoop, executie, going concern/ actuele waarde, dag- en liquidatiewaarde
  

 
 
CHECKLIST PLANSCHADE

Wij verzoeken u beleefd onderstaande lijst zo volledig mogelijk in te vullen. Aleen dan zijn wij in staat u een gefundeerd advies te geven.
U kunt deze lijst on line invullen en aan ons sturen met de verzendknop.

U kunt deze ook per post aan ons verzenden door checklist_planschade.htm te downloaden.
Sla deze file op uw computer op waar u deze kan terugvinden.
In explorer kunt u de file altijd openen, door er dubbel op te klikken.
Deze file is een HTM file die u in staat stelt op uw gemak off-line alle gegevens in te vullen.
Klik met rechtermuisknop en save de file, of klik normaal en save het geopende document bij /file(bestand)/save as(opslaan als).

U kunt het ingevulde dokument uitprinten en per post opsturen of als bijlage bij een e-mail aan ons verzenden.
Vergeet niet de ingevulde file met een nieuwe naam op uw eigen systeem op te slaan!


CHECKLIST PLANSCHADE Jonk Expertise BV
Nieuwe Waalreseweg 189 5552 EJ Valkenswaard Tel.: +31 (0)40 285 30 85 Fax. +31 (0)40 285 11 95

* = Deze vakken moeten worden ingevuld, willen wij u van dienst kunnen zijn.

Gegevens aanvrager

Bedrijf *
Naam dhr./mevr: *
Adres : *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoon: *
E-mail: *
Wat bent u: Eigenaar
Huurder
Anders
:
*

 Uw Locatie

Straat en huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Kadastrale gegevens: Gemeente:
 
 
Sectie:
Nummer:

Uw perceel:

 1. Op welke datum bent u als eigenaar en/of gebruiker in bezit gekomen van deze lokatie?
  (bijv 03-11-1995)
   
 2. Wat is het huidige gebruik van het perceel en de eventueel aanwezig opstallen? *
  Wonen
  Kantoor
  Detailhandel
  Agrarisch
  Anders:

   
 3. Heeft u enige vorm van schadevergoeding ontvangen of is u dit toegezegd door de overheid of een derde?
  Ja
  Nee
 4. Wordt (een gedeelte van) uw perceel onteigend?
  Ja
  Nee
   
 5. Op welke wijze wordt volgens u de waarde van uw perceel beinvloedt door de nieuwe bestemming?
  Vermindering privacy
  Vermindering lichtinval
  Slagschaduw
  Toename verkeersintensiteit
  Stankoverlast
  Trillingen
  Aanpassing milieueisen
  Beperking uitbreidingsmogelijkheden
  Anders:

Het naar uw oordeel schade veroorzakende bouwwerk/perceel:

 1. Wat is de huidige bestemming van dat perceel?
  Wonen
  Kantoor
  Detailhandel
  Agrarisch
  Anders:

  Datum laatste wijziging + naam bestemmingsplan:

   
 2. Wat is/wordt de toekomstige bestemming van dat perceel? *
  Wonen
  Kantoor
  Detailhandel
  Agrarisch
  Anders:

  Naam nieuw bestemmingsplan:


  Reeds vastgesteld *
  In procedure

  Bezwaar tegen aangetekend *
  Geen bezwaar tegen aangetekend
   
 3. Hoe groot is de afstand tussen uw perceel en dit perceel? *
  < 50 meter
  < 100 meter
  < 250 meter
  > 250 meter
   
 4. Is er sprake van hoogbouw?
  Ja
  Nee
  Aantal bouwlagen:
   
   
 5. Wordt er momenteel al gebouwd?
  Ja
  Nee
  Wat?:

Het betreft:*
Planschade
Risicoanalyse

Vragen en opmerkingen:

Jonk Expertise BV

 Nieuwe Waalreseweg 189 5552 EJ Valkenswaard Tel.: +31 (0)40 285 30 85 Fax. +31 (0)40 285 11 95

Webdesign&content: Publicare Eindhoven