mail ons

Home

Planschade
Vormen van schaden
Checklist Planschade


Schade
Brand, diefstal. water,
storm, bedrijfsschade,
bouw- en vermogen,
aansprakelijkheid, letsel


Voortaxaties en
vooropnames

Opstallen, inventaris, bedrijfsuitrusting, kunst,
goederen, antiek,
sierraden

Waarde
Onderhandse verkoop, executie, going concern/ actuele waarde, dag- en liquidatiewaarde
 


 

Jonk Expertise: Planschade-begeleiding
                                   een bijzonder specialisme
Begrippen en mogelijkheden:
Als partikulier of onderneming kunt u ten gevolge van een door de overheid genomen rechtmatig besluit "in het algemeen belang" genomen, behoorlijke schade oplopen, door een ernstige vermindering van de waarde van uw eigendom of gehuurde.

Het "algemeen belang" is daarom een rekbaar begrip; Uw belang is daar immers niet mee gediend!

U kunt echter in aanmerking komen voor vergoeding van een deel van de "schade" (buiten het maatschappelijk risiko) door waardevermindering bij bv. wijziging van of in een bestemmingsplan.

In de wet Ruimtelijke Ordening art. 49 is een wettelijke vergoedingsregeling omschreven, waaraan gemeenten zich dienen te houden.
Op grond hiervan kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de betrokken gemeente.
Goed om te weten is, dat zo'n verzoek pas ingediend kan worden wanneer het betreffende bestemmingsplan definitief is!
Er is helaas een hoop onduidelijk op dit gebied en succes komt vaak neer op een spel tussen adviseurs, juristen en overheid. Daarom is het verstandig deze bezwaar en/of beroepprocedure te laten begeleiden door een EXPERT op dit gebied.

Jonk Expertise werkt samen met topjuristen, die gespecialiseerd zijn op het gebied van bestuursrecht.
Ook de persoonlijke touch en creativiteit draagt zorg voor optimaal resultaat

Heeft u ons direct nodig of wilt u nadere informatie, of heeft u geen zin in het invullen van de Checklist Planschade, dan kunt u ons direct bellen.
Wij zijn er tenslotte voor u: 
tel.: 0031 65 123 9929

Jonk Expertise BV

 Nieuwe Waalreseweg 189 5552 EJ Valkenswaard Tel.: +31 (0)40 285 30 85 Fax. +31 (0)40 285 11 95

Webdesign&content: Publicare Eindhoven