mail ons

Home

Planschade
Vormen van schaden
Checklist Planschade


Schade
Brand, diefstal. water,
storm, bedrijfsschade,
bouw- en vermogen,
aansprakelijkheid, letsel


Voortaxaties en
vooropnames

Opstallen, inventaris, bedrijfsuitrusting, kunst,
goederen, antiek,
sierraden

Waarde
Onderhandse verkoop, executie, going concern/ actuele waarde, dag- en liquidatiewaarde
 


 

Jonk Expertise: Taxaties
                               een vak apart...

Hieronder kunt u lezen op welke basis artikel 274 en 275 van het Wetboek van Koophandel zich met elkaar verhouden:

De wetteksten letterlijk:


"Artikel 274:

1. Indien die waarde in de polis is uitgedrukt, heeft de regter niettemin de bevoegdheid om aan den verzekerde de nadere regtvaardiging der uitgedrukte waarde op te leggen, voor zoo verre door den verzekeraar redenen worden aangevoerd, waaruit gegrond vermoedens wegens het bovenmatige der opgave geboren wordt.
2. De verzekeraar heeft in alle gevalle het vermogen om de bovenmatigheid der uitgedrukte waarde in regten te bewijzen."


"Artikel 275:

Indien echter het verzekerd voorwerp vooraf is gewaardeerd door deskundigen, bij partijen daartoe benoemd, en des gevorderd, door den regter beŽdigd, kan de verzekeraar daar niet tegen opkomen, tenzij in geval van bedrog; alles behoudens bijzondere uitzonderingen bij de wet gemaakt."

Dus artikel 274 stelt dat de verzekeraar altijd het recht heeft om aan te tonen dat de in de polis genoemde waarden niet de daadwerkelijke waarde zijn.
De verzekeraar kan dit recht dus gebruiken wanneer hij van mening is dat de in de polis genoemde waarden te hoog zijn opgenomen (= bovenmatigheid).

In artikel 275 staat echter dat de verzekeraar de in de polis genoemde waarden niet mag betwisten wanneer deze waarden vooraf zijn vastgesteld door een
deskundige (bijv.  RegisterMakelaar, Registertaxateur of de gerechtelijk beŽdigde makelaar/taxateur).
Alleen wanneer de verzekeraar kan aantonen dat er sprake is van bedrog kunnen de in de polis genoemde waarden worden aangevochten.
 

© Jonk Expertise BV

 Nieuwe Waalreseweg 189 ē 5552 EJ Valkenswaard ē Tel.: +31 (0)40 285 30 85 ē Fax. +31 (0)40 285 11 95

Webdesign&content: © Publicare Eindhoven