CHECKLIST PLANSCHADE Jonk Expertise BV
Nieuwe Waalreseweg 189 5552 EJ Valkenswaard Tel.: +31 (0)40 285 30 85 Fax. +31 (0)40 285 11 95

* = Deze vakken moeten worden ingevuld, willen wij u van dienst kunnen zijn.

Gegevens aanvrager

Bedrijf *
Naam dhr./mevr: *
Adres : *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoon: *
E-mail: *
Wat bent u: Eigenaar
Huurder
Anders
:
*

 Uw Locatie

Straat en huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Kadastrale gegevens: Gemeente:
 
 
Sectie:
Nummer:

Uw perceel:

 1. Op welke datum bent u als eigenaar en/of gebruiker in bezit gekomen van deze lokatie?
  (bijv 03-11-1995)
   
 2. Wat is het huidige gebruik van het perceel en de eventueel aanwezig opstallen? *
  Wonen
  Kantoor
  Detailhandel
  Agrarisch
  Anders:

   
 3. Heeft u enige vorm van schadevergoeding ontvangen of is u dit toegezegd door de overheid of een derde?
  Ja
  Nee
 4. Wordt (een gedeelte van) uw perceel onteigend?
  Ja
  Nee
   
 5. Op welke wijze wordt volgens u de waarde van uw perceel beinvloedt door de nieuwe bestemming?
  Vermindering privacy
  Vermindering lichtinval
  Slagschaduw
  Toename verkeersintensiteit
  Stankoverlast
  Trillingen
  Aanpassing milieueisen
  Beperking uitbreidingsmogelijkheden
  Anders:

Het naar uw oordeel schade veroorzakende bouwwerk/perceel:

 1. Wat is de huidige bestemming van dat perceel?
  Wonen
  Kantoor
  Detailhandel
  Agrarisch
  Anders:

  Datum laatste wijziging + naam bestemmingsplan:

   
 2. Wat is/wordt de toekomstige bestemming van dat perceel? *
  Wonen
  Kantoor
  Detailhandel
  Agrarisch
  Anders:

  Naam nieuw bestemmingsplan:


  Reeds vastgesteld *
  In procedure

  Bezwaar tegen aangetekend *
  Geen bezwaar tegen aangetekend
   
 3. Hoe groot is de afstand tussen uw perceel en dit perceel? *
  < 50 meter
  < 100 meter
  < 250 meter
  > 250 meter
   
 4. Is er sprake van hoogbouw?
  Ja
  Nee
  Aantal bouwlagen:
   
   
 5. Wordt er momenteel al gebouwd?
  Ja
  Nee
  Wat?:

Het betreft:*
Planschade
Risicoanalyse

Vragen en opmerkingen: